Het boek van Marcel Bas over de ware,
folkloristische herkomst van Zwarte Piet:

Klik hier - Zwarte Piet: discriminerend of fascinerend?
Een pleidooi voor de zwarte Zwarte Piet
DE ROEPSTEM - DIE ROEPSTEM


Sedert 1999


Klik hier voor het Nederlands VolksliedKlik

 hier voor het Vlaams VolksliedKlik hier vir die Suid-Afrikaanse VolksliedKlik hier voor het Surinaamse Volkslied
De Nederlanden, Zuidelijk Afrika en Suriname

   Marcel Bas, die webmeester
   Marcel Bas, hoofredakteur
   en webmeester

  Welkom! Hierdie kulturele webwerf word u aangebied deur Marcel Bas (hoofredakteur), Ruud Bruyns, Wouter van den Meersch en Jerónimo Ignacio Pino Coviello.

  Oor die hoofredakteur: Marcel Bas (1970) is gebore en getoë in Nederland en hy bly in Voorschoten, Nederland. Hy is 'n M.A.-student in Taalwetenskap aan die Universteit Leiden en hy skryf vir die tydskrif TeKoS. Daarnaas is hy 'n redigeerder van tekste en 'n vertaler van Engels, Afrikaans, Duits, Frans en Nederlands. Bas werk by 'n skool; gee by die huis Afrikaanse en Nederlandse klasse en hy is sewe tale magtig.

  E-pos: roepstem@hotmail.com, tel. +31-6-28530402.

  Nederland: verzorgd taalgebruik verdwijnt, Engelse taaleigens sluipen overal binnen en op, bijvoorbeeld, universiteiten wordt het Engels geleidelijk ingesteld als voertaal. Zo vervreemden de universiteiten de toekomstige leiders en intelligentsia van 's lands moedertaal, die informatie- en cultuurdrager is; zij is een fundament van onze nationale identiteit.

  Suid-Afrika: in die grondwet staan dat Afrikaans gelyk is aan ander tale, maar orals word die taal ten gunste van Engels afgeskaal. Afrikaanse skole en universiteite is besig om te verdwyn. Dit is ongrondwetlik!

  Benelux: België, Nederland en Luxemburg horen bij elkaar. De Roepstem zoekt hereniging, ook als dat staatkundige consequenties heeft. Wij benadrukken wat ons - de cultuurgemeenschappen van de Lage Landen en de Afrikaners in Zuidelijk Afrika - bindt. Er is dus veel te veranderen en veel te behouden. Wij bieden U artikelen en internetverwijzingen die deze kwesties aanpakken, en die positieve ideeën m.b.t. onze taal, cultuur en gewesten ondersteunen, of er een deel van belichten.

  11 maart 2014   Namibi Suid-Afrika

   Welkom by Die Roepstem!

   Waarvoor staan ons? -

  • Om die bewussyn van die eiendomlike taal en kultuur binne die Lae Lande (d.i. Nederland, België en Luxemburg) en binne die Afrikaanstalige gemeenskap te bevorder,

  • Om die bewussyn aangaande die kultuurhistoriese gebondenheid van hierdie lande en gemeenskappe te bevorder,

  • Om kennis van die Nederlandse beskawing in geskiedkundige opsig te versprei,

  • Om kennis van die Afrikaanse taal en kultuur te versprei en om dié taal en kultuur te bevorder,

  • Om aandag te vra vir die verspreiding van die Nederlandse beskawing oor die węreld, waarby in die besonder die verbondenheid met die Afrikaners, Bruinmense en ander Afrikaanssprekendes genoem word,

  • Om van die Nederlandse gemeenskappe uit 'n kulturele weerwoord op die kultuurvervlakkende globalisme te bied.

   DGV - Dikwels gevraagde vrae ("FAQ")

  NederlandVlaanderen

  Welkom bij De Roepstem!

  Waar staan wij voor? -

 • Het bevorderen van het bewustzijn van de eigen taal en cultuur binnen de Lage Landen (Nederland, België en Luxemburg) en binnen de Afrikaanstalige gemeenschap,

 • Het bevorderen van het bewustzijn aangaande de cultuurhistorische gebondenheid dezer gemeenschappen en landen,

 • Het verspreiden van kennis van de Nederlandse beschaving in geschiedkundig opzicht,

 • Het verspreiden van kennis van de Afrikaanse taal en cultuur en het bevorderen van deze taal en cultuur,

 • Het vragen om aandacht voor de verspreiding van de Nederlandse beschaving over de wereld, waarbij inzonderheid de verbondenheid met de Afrikaners, Bruinmense en andere Afrikaanstaligen genoemd wordt,

 • Het bieden van een cultureel weerwoord vanuit de Nederlandse gemeenschappen op 't cultuurvervlakkende globalisme.


  VGV - Veelgestelde vragen ("FAQ")

Artikels & Bydraes / Artikelen & Bijdragen

Afrikaanse taal

Uitgebreid! / Uitgebrei!
Grote alfabetische woordenlijst Afrikaans-Nederlands

Afrikaans, die Sondebok

Woordenlijst Afrikaans-Nederlands; woordverschillen

Valse Vrienden: Afrikaans-Nederlands

Prof. dr P.C. Paardekooper: "ANC is anti-Afrikaans" (discussie)


Zuid-Afrika /
Suid-Afrika


Nuwe bydrae!
Omstreden naamsveranderingen in Zuid-Afrika

Nuut!
Apartheid is gelukkig al lang afgeschaft

Over Orania; Verklaring van het Afrikanerthuis Orania

Bezoek aan Zuid-Afrika in 2007; bij een nieuw Afrikaner reveil

De noodklok luidt voor het Afrikaans

Invloed van het Afrikaans op het Zuid-Afrikaans Engels

Prof. Pieter Geyl: "Zuid-Afrika in Heel-Nederlands verband"

Boere-oorlog: die Generaal De Wet-Herdenking in Nederland

Pres. Paul Kruger en zijn Volk; biografie en achtergronden


In English

New!!
The rapid spread of English for Academic Purposes (EAP)

Introduction to Afrikaans and its present political status

F.W. Nietzsche: united Europe vs. democratic Nation-State

The Meaning of Tradition in Homer's Odyssey

Virginia Woolf's Class Consciousness

Demise of the Scots spelling system in Early Modern texts

Edmondo de Amicis: Holland and its People


Nederlandse taal

Nuut!
De snelle verbreiding van Engels voor academische doeleinden (EAP)

Verengelsing in Nederland en Zuid-Afrika

Verengelsing bij Nederlands tijdschrift Cosmopolitan

De Nederlandse Stichting Taalverdediging

Taalverslapping = Taalverloedering; verharding en verval

Mike Erasmus: "Nederlanders vermoor hulle eie taal!"


Afrikaners en Afrikaanstaliges /-en

Nuwe bydrae!
Transvaalbuurt in Leiden: Nederl. eerbetoon aan die Boere

De eenzame strijd van Adriaan van Dis

Op besoek by die Boere-Sports in Patagonië, Argentinië

Honderdjarige Boere-gemeenskap in Patagonië, Argentinië

Pieter Geyl in Zuid-Afrika; beschouwing en achtergronden

Herrijzenis van een vertrapte taal en cultuur: 1901-1948

Cultuurimperialisme van het ANC bedreigt Afrikanercultuur

Pres. Paul Kruger en zijn Volk

Genootskap v. Regte Afrikaners


Nederlandse Cultuur / Kultuur

Nuwe bydrae!
Boek van Marcel Bas: Zwarte Piet: discriminerend of fascinerend?

Nuwe bydrae!
Ter Verdediging van Zwarte Piet

Referaat gelewer in Orania: Identiteitspolitiek in Nederland

Onderhoud vir tydskrif In Diepte oor identiteitpolitiek in NL

De knieval van de Mondriaan Stichting

Leiden, een Heel-Nederlands Succesverhaal

Nederl. handelscompagnies & verbreiding der Nederl. cultuur

Kleurrijk, cultuurrijk Nederland
Kleurryke, kultuurryke Nederl.


Heel-Nederlands / Groot-Nederlands

Sporen van de Vier Heemskinderen

Menno van Coehoorn en de vesting Namen

Wallonië is deel van de Nederlanden

Vlaanderen, de Calimero van West-Europa

Waarom een Hollander een (halve) Vlaming is

De Waalse bijdrage in de Opstand (begin: 1566 - 1584)

Haarlem: een Hollandse stad met een Vlaams gezicht

Nu verkrijgbaar: Zannekin Jaarboek 27 (2005)

De Reformatie in de Nederlanden

De Vlaamse Beweging en de (toekomstige) macht

Een Zuiderse Kijk op Heel-Nederland

Groen van Prinsterer en de Scheuring van de Nederlanden

De Nederlanden in de 21ste eeuw

Prof. dr P.C. Paardekooper: "Er zijn geen Belgen!"

Frans-Vlaanderen; waar het Nederlands ooit bloeide

Groot-Nederland versus Heel-Nederland? Over de hereniging

De Nederlanden en ëën Europa; voor de Europese beschaving


De Volksliederen / Die Volksliedere

De twee Nederlandse Volksliederen (MP3)

Het gehele Wilhelmus; alle 15 coupletten (MP3)

Suid-Afrika: Die Stem van Suid-Afrika (MID) en Nkosi Sikelele

Het Volkslied 'De Vlaamse Leeuw' (MP3)

'Die Afrikaanse Leeu'; soos De Vlaamse Leeuw (MP3)

Het Surinaams Volkslied


Europa

Traditionele muziek van eigen bodem en bij de Afrikaners

Boekbespreking: Hermann Wirth

The meaning of tradition in Homer's Odyssey

Turkije is niet Europees; identiteit is ononderhandelbaar

Voor een Europees Europa; tegen Turkije in de EU

Bezorgde kanttekeningen bij Euro en Europese Unie

F.W. Nietzsche: united Europe vs. democratic Nation-State

Het Oostenrijks corporatisme

Het Portugees corporatisme

A la recherche du sens perdu?


Contact, Zoeken en Delen / Kontak, Soek en Deel

Deursoek Die Roepstem se Webwerf /
Doorzoek de Webstek van De Roepstem:

PicoSearch


E-post / E-pos: Stuur 'n boodskap! Terugvoering word gewaardeer.
roepstem@hotmail.com

Telefoon:(+31)(0)6-28530402


  Actueel / Aktueel

   


  Boek van Marcel Bas:

  Zwarte Piet: discriminerend of fascinerend?
  Een pleidooi voor de zwarte Zwarte Piet


  Zwarte Piet-boek

  Omslag van boek

  Verschenen bij Uitgeverij Aspekt
  Bestel hier het boek van Marcel Bas over de bijzondere folklorefiguur Zwarte Piet

  Is Zwarte Piet een in essentie racistisch fenomeen? Met deze moderne, tegenwoordig vaak gestelde vraag in het achterhoofd neemt Marcel Bas ons mee naar de nog versluierd aanwezige wereld van uitbundige volksrituelen en voorchristelijke griezels. Want anders dan de moderne zwarte-pietcritici plegen te doen, zal Bas de lezer niet met de historische Zwarte Piet laten kennismaken door zijn oorsprong te laten beginnen met de in de negentiende eeuw afgeschafte slavernij. Nee, we gaan veel verder terug; de lezer zal merken dat Zwarte Piet veel ouder is dan de V.O.C. of de kolonisering. Lang voordat onze voorouders zwarte mensen hadden gezien – nog voordat zij tot het christendom bekeerd waren - doolden er elk jaar in december al zwarte pieten rond in onze folklore. En niet alleen in onze folklore: op vele plekken in Europa treffen we bizarre resten aan van de voorouders van Zwarte Piet. Stukje bij beetje beantwoordt Europa’s kleurrijke verleden de vraag of Zwarte Piet racistisch is of niet.

  Marcel Bas (‘s-Gravenhage, 1970) is in veel onderwerpen geinteresseerd, waaronder taalkunde, geschiedenis, botanie en de Afrikaanse taal in Zuid-Afrika. Hij studeert aan de Universiteit Leiden waar hij de masteropleiding Taalwetenschap volgt. Zijn bachelorscriptie handelde over de gevolgen van Afrikaans-Engelse taalvermenging voor het Afrikaans. De afgelopen 22 jaar heeft hij voor verschillende cultureel-maatschappelijke tijdschriften artikelen en essays geschreven, waarin zijn voorliefde voor het behandelen van onderbelichte onderwerpen naar voren komt.

  Bestel hier het boek bij de auteur zelf: Bestelpagina.  Zwarte Piet: discriminerend of fascinerend?
  Een pleidooi voor de zwarte Zwarte Piet

  82 bladzijden
  ISBN: 9789461534095
  Bij Uitgeverij Aspekt
  Prijs: €10.95
  Actueel - archief


  Marcel Bas, Voorschoten.


Interessante skakels / Interessante verwijzingen
Nederlanden - Z-Afr./
Nederlande - S-Afr.

Vrienden van Zuid-Afrika (BE)

NZAW; Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap (NL)

NZAV; Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (NL)

ANV: Algemeen Nederlands Verbond; (NL/BE/ZA)

Huis der Nederlanden in Kaapstad; (ZA)

Afrikaans hoort by Nederlands! (NL)


Filosofie en Maatschappij /
Filosofie en Gemeenskap


Bitter Lemon; paleoconser-vatief tijdschrift (NL)

TeKoS, van de Deltastichting; Uitstekend Conservatief-Cultureel Tijdschrift (BE)

Civis Mundi; Het Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur (NL)

Edmund Burke Stichting; Konserwatiewe Dinkgroep (NL)

Dezer Dagen; De columns van J.L. Heldring (NL)

Civilistisch Appl; Denktank voor Waarde(n)vol Besturen (NL/BE)

Heemland; Forum voor Nederlandse Politiek (NL)

't Scheldt; Satirische e-post- en faxkrant uit Antwerpen (BE)

Chronicles Magazine; Paleoconservatief tijdschrift (US)

Alain Finkielkraut; Frans / Joods conservatief filosoof (FR)

Ton Lemaire; Nederlandse cultuur- en landschapsfilosoof (NL)

The Nietzsche Channel; Nietzsches werk gratis in te zien! (US)

Editions du Labyrinthe; Eur. Kultureel-Filosofiese Uitgewery (F)

Manifest voor Europees herstel en vernieuwing - Alain de Benoist (FR)

Groupement Recherche & Études Civilisation Europenne (FR)

Nueva Derecha/New Right; 1001 online boeken & artikelen (ES)


Kunst & Cultuur/
Kuns & Kultuur

Meertens Instituut; Bureau voor Nederlandse Volkskunde (NL)

MNL; Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (NL)

Slowfood; Europese fynproe als kulturele rykdom (IT)

Slowfood Nederland; voor recht op genot v. goed eten & drinken

UNESCO; UN Educational, Scientific and Cultural Organization

sigaren.pagina.nl; d startpagina voor sigaar-aficionado's (NL)

wijn.pagina.nl; startpagina voor oenofielen, of wijnliefhebbers (NL)

Boeremusiekgilde; trad. Afrikaner muziek (ZA)

Kierieman; Boeremusiekstasie: luister hier live! (ZA)

Boekwinkeltjes.nl; 550.000 boeken, 850 antiquariaten (NL)

Antiqbook.nl; De Europese site voor antiquarische en tweedehands boeken (NL, EUR)

Livre-Rare-Book; Honderdduizenden zeldz. boeken (FR, BE, NL, LU, CH)

Abebooks.de; Dui. & Oostenr. antieke & gebruikte boeken (DE)

ClassicalArchives.com; Klassieke-Muziekbestanden (US)

César Franck, beroemde Waalse Komponis en Orrelis (CA)

PIWA; Overzicht van Luxemburgse Componisten (LU)

Marco Pütz; Luxemburgse Componist (LU)

Hubert du Plessis; bekende Zuid-Afrikaanse Componist (ZA)

Louis Andriessen, Nederlandse Komponis; 'n biografie (FR)

Reinbert de Leeuw; NL componist, dirigent & hoogleraar (NL)

Ed de Boer alias Alexander Comitas; NL Komponis (NL)

ASKO Schönberg Ensemble; Topmuziek! (NL)

Holland Festival; Modern Klassiek in Nederland (NL)

Willem van Otterloo; Ned. componist/komponis (NL)

Willem Pijper; Nederlandse componist / komponis (NL)

Jean 'Toots' Thielemans; Vlaamse jazzmusicus (mondharmonica)(BE)

Michiel Borstlap; Nederlandse fusion/jazzmusicus (toetsen) (NL)

Webstek van Josef Zawinul, meestertoetsenist (A, US)

Stef Bos; Sanger, aktief in Nederland, Vlaandere en S.A. (NL)

Herman van Veen; Sanger en kunstenaar aktief in Nederland, Vlaandere en S.A. (NL)

Ons Blêrkas; Afrikaanse volksliedjes als MIDI-bestanden (ZA)

Afrikaanse taal en haar sprekers /
Afrikaanse taal en sy sprekers

ARAF: Afrikaner ReddingsActieFonds (NL)

Taaloord: Taalkundige Helena Liebenberg se woema vir die Taal (ZA)

Cursus (Zuid-) Afrikaans (ook vanuit Nederlands) (NL)

Orania; Afrikaner gemeenschap in de Bo-Karoo (ZA)

PRAAG; (Pro-Afrikaanse AksieGroep) (ZA)

LitNet; literaire Afrikaanstalige Internetgemeenschap (ZA)

Die Knoop; Afrikaanse Webverwijzingen (ZA)

Rieme.co.za; Afrikaanse Zoekmachine (ZA)

Woes.co.za; Alles Afrikaans: Artikels, skakels, forums, ens. (ZA)

Grapgat.co.za; Beste Afrikaanse grappies en grappe (ZA)

Afrikaanse Woordenlijst; Alle bestaande Afr. Woorden (ZA)

ATKV; Afrikaanse Taal en kultuur Vereniging (ZA)

FAK; Federasie van Afrikaanse Kultuurorganisasies (ZA)

Riku Lätti; Sanger, musikus, skrywer, kunstenaar (ZA)

afrikaans.be; Vir Afrikaans in Nederland en België (BE)

Ananzi; Z.A. Zoekmachine (ZA)

Die Vrye Afrikaan; voor identiteit in Afrika (ZA)

Egoli; Afrikaanstalige Boeken te koop in Nederland (NL)

Gramadoelas; Afrikaanstalige CD's en literatuur (BE)

Elektroblok; Sagteware v. Afr. Blokkiesraaisels (ZA)

Maroela Boeke; Seldsame en ou boeke van Suid-Afrika (ZA)

MUSIEK; Zuid-Afrikaanse (Afrikaans) CD's te koop (ZA)

Euro-Afrikaans; Afrikaanse taal in Europa (A)

Z.A. in Leiden; Afrikaanse taal aan Univ. Leiden (NL)

Radio Suid-Afrika live! (ZA)

OFM; Radio Oranje (Bloemfontein) live! (ZA)

Radio Sonder Grense; ZA radio! Hier live uitzending (ZA)

Radio Pretoria; "Radio Met Grense". Luister hier rechtstreeks (ZA)

Kierieman; Boeremusiek: luister live! (ZA)

Boervolk Radio; uitstekende inisiatief van Theuns Cloete (ZA)

Vriende van Afrikaans;
"Afrikaans is ons erns" (ZA)

Vals Vriende; Faux Amis Afrikaans-Nederlands (NL)

Petrus van Eeden: "Afrikaans hoort by Nederlands!" (NL)

Roekeloos; Afrikaans Internetweekblad (ZA)

Rapportryers; Jeugdorg. voor cultureel Afrikanerwelzijn (ZA)

4Afrikaans.com; internasionale Afrikaanse knooppunt (AU)

Reis in Afrikaans! - Afrikaanstalige reisinfo (ZA)

Die Buro v/d Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) (ZA)

Taal in Tyd; over en voor Gebruik v. Afrikaans (ZA)

Doringboom - U Afrikaanse Skakel in Berlyn (D)

Afrikaanse Taalmonument in die Paarl (ZA)

Afrikaanse Taalmuseum in die Paarl (ZA)

Nederlands-Afrikaans Online Woordenboek (ZA)

Afrikaans-Nederlandse Aanlyn Woordeboek (ZA)

Surfrikan; Sociolect v/d surfers in KwazuluNatal Oos-Kaap (ZA)

Hoor Hier! Namibische Webstek in & over Afrikaans in Namibië (NA)

Klein Karoo Nasionale Kunstefees; Maart 2010 (ZA)

Etimologiewoordeboek van Afrikaans (ZA)


Luxemburg/Lëtzebuerg

Eis Sprooch; Luxemburgse taal en kultuur, in 't Luxemburgs (L)

Webstek van de Vlaamse Club in Luxemburg (LU)

Radio Lëtzebuerg; Luxemburgse Radio, in het Lëtzebuergesch. (LU)

Wikipedia Lëtzebuerg; d'Geschicht vun der lëtzebuerger Sprooch (LU)

Lëtzebuergesch léieren; Websäit iwwer d'lëtzebuerger Sprooch (EU)


Frans-Vlaanderen/
Frans-Vlaandere


Michel de Swaen Kring; Frans-Vlaamse Kultuurkring (FR)

Frans-Vlaanderen; geschiedenis & tweetalige plaatsnamenlijst

Nederlandse taal

Groene Boekje Online; Nederl. Woordelys & Spelrels (NL)

Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage

Van Dale.nl; Die Nederlandse Woordeboeke se werf (NL)

Genootschap Onze Taal (NL)

Natuurlijk Nederlands; Woordenlijst tegen verengelsing

Taalverdediging; tegen verengelsing (NL)

Neerlandistiek.nl; Die werf oor bestudering v.d. Ned. Taal (NL)

BVN; Beste Van Nederland, wreldwye TV (NL, BE)

Luister regstreeks na alle Nederlandse radiostasies (NL)

Taalkabaal; Vindingrijk Nederlands (NL)

Jan Stroop; vooraanstaand neerlandicus (NL)

Sipke van der Land; neerlandicus, theoloog en wereldreiziger (NL)


Kranten/Nieuws
Koerante/Nuus


NRC Handelsblad; Nederlandse Dagblad (aand) (NL)

De Telegraaf; Nederlandse Dagblad (oggend) (NL)

De Staatscourant; Amptelike Berigte v/d Ned. Staat

Republikein; Het Afrikaanse Dagblad van Namibi (NA)

Die Burger; Afrikaans Dagblad v.d. Kaapprovincies (ZA)

Beeld; Afrikaans Dagblad der noordelijke provincies (ZA)

Die Volksblad; Afrikaans Dagblad v/d Vrijstaat (ZA)

De Standaard; Vlaams Dagblad (BE)

La Libre Belgique; Franstalige Dagblad vir Suid-België (BE)

D'Lëtzebuerger Journal; Luxemburgse Dagblad (L)

Den Neie Feierkrop; Dagblad; A Lëtzebuergesch! (L)

De Kat; Afrikaans actueel en literair Maandblad (ZA)

HP/De Tijd; Nederlandse kritiese aktuele Weekblad (NL)

Elseviers Weekblad; NL Nuusweekblad (NL)

Le Figaro; Frans Dagblad (F)

Radio Nederland Wereldomroep (NL)

BVN; Beste Van Nederland, wêreldwye TV van Vlaandere en Nederland (NL)

Radio Lëtzebuerg; Luxemburgse Radio, in het Lëtzebuergesch. (LU)

Radio Sonder Grense; ZA radio! Hier live uitzending (ZA)

Algoa FM; live radio in Port Elizabeth (ZA)


Studenten/
Studente


Die Universiteit van Port Elizabeth (ZA)

Katholieke Universiteit Leuven; oudste Universiteit v/d Nederlanden (BE)

Universiteit Leiden; beste Noord-Nederl. Universiteit (NL)

Zuid-Afrika in Leiden; Afrikaanse taal aan Univ. Leiden (NL)

Universiteit van Stellenbosch; nabij Kaapstad (ZA)

KVHV Antwerpen; Studentevereniging (BE)

Collegium Musicum; Leids Studentenkoor en Orkest (NL)


Europa

Klassieken; Oude Grieken, Romeinen, Filosofen, enz. (NL)

Polemia.com; Dynamische discussies over Europa (F)

Almanach de Gotha; Alle Europese Vorstenhuizen (UK)

L'Autre Europe; Philippe de Villiers et l'Europe (F)

Integral Tradition; European Conservative Revolution

Eurocombate; Europa volgens o.m. Synergies Européennes

Kärntner Abwehrkmäpferbund; Bleibt Kärnten Treu (A)

Sorbisches Institut; Sorbische minderheid in Duitsland (DE)

Claude Debussy; Franse componist / komponis (FR)

Maurice Ravel; Franse componist / komponis (FR)

Francis Poulenc; Franse componist / komponis (FR)

Karol Szymanowski; Poolse componist / komponis (PL)

Heel-Nederlands/
Groot-Nederlands

ANV: Algemeen Nederlands Verbond; (NL/BE/ZA)

Lage Landen Weblog; de Nederlanden i.d. actualiteit (NL)

Vlaams-Ned. Ver. voor Nieuwe Geschiedenis (NL, BE)

BVN; Beste Van Nederland, wreldwye TV van Vlaandere en Nederland (NL)

Orandië; Heel-Nederlandse Contactwebstek (NL/BE/ZA)

Zannekin; Heel-Nederlandse Cultuurorganisatie (NL/B/ZA)

Studie- en Cordinatiecentrum Joris van Severen (BE)

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (NL)


Zuid-Nederlanden
Suider Nederlande


Matthias E. Storme; Vlaamse Kultuuraktivis (BE)

Hoehel; West-Vlaamse Google, in 't 'West-Vlaams' (BE)

De Webstek van de Vlaamse club in Luxemburg (LU)

IJzerbedevaart, Diksmuide; jaarlijkse herdenking (BE)

Li Lingaedje Walon; Walon, Waalse taal in Zuid-België (BE)

Rifondou Walon; o.m. met Cursus Waals (BE)

Linux djze vosse lingaedje!; Werf in Waalse taal (WL)

Le Picard, langue rgionale en France & Belgique (FR)


Nederlands globaal

Creools Zeeuws; Berbice- en Negerhollands in Caraïben (NL)

Overzees Nederlands (Freie Universität Berlin) (DE)

Dutch Burghers; Ned. etnische groep op Sri Lanka (SRL)

Dutch Burgher Union of Ceylon (SRL)

Boeroes (I); Etnische Ned. groep in Suriname (NL)

Boeroes (II); Etnische Ned. Groep in Suriname (NL)

Netherworld; Nederland in de wereld. Door A. Dedden (NL)

BVN; Beste Van Nederland, wêreldwye TV van Vlaandere en Nederland (NL)


Talen en Naties/
Tale en Nasies


Lowlands; Taalkundig forum over Lage-Landentalen (USA)

Suedwestafrika.info; Das Südwester Forum (Namibië) (D)

MennoLink; The Mennonite Online Bookstore (USA)

De taal der Mennonieten in Siberië en hun relatie met Nederland (NL)

Nederlands-Fries Woordenboek op Internet te raadplegen

Fries-Nederlands Woordenboek op Internet te raadplegen

DLM; Molukkers & Republiek Vrije Zuid-Molukken RMS (NL)

Indisch Netwerk Non-Java; Indo's/Indische NL-ers (NL)

Alles over Katwijk; Taal en cultuur in Katwijk (NL)

Ethnologue.com: Alle talen en naties ter wereld (USA)

Minderheidstalen.pagina.nl


Geografie

Netherworld; Nederland in de wereld. Door A. Dedden (NL)

Voorschoten.nl; Voorschoten se amptelike webwerf (NL)

Voorschoten Online; Die dorp Voorschoten se webwerf (NL)

Die Vlaamse dorp Schoten se amptelike webwerf (BE)

Hondschoote; Vlaams dorp in Frankrijk (Nord) (F)

Port Elizabeth - Die Baai; stad in Zuid-Afrika (ZA)

Philippolis; webstek van dit dorp in de Vrijstaat (ZA)

Reis in Afrikaans! - Afrikaanstalige reisinfo (ZA)


Ecologie & Aarde/
Ekologie & Aarde


Nederlandse Soorten; gehele Ned. flora & fauna bijeen (NL)

Thom Hartmann; Groen filosoof en antropoloog (US)


  Aanbevolen webstekken / Aanbeveelde webwerwe:


Radio Pretoria: tradisionele, patriotiese Afrikaner radiostasie in Suid-Afrika met BAIE boeremusiek. Hier kan u die uitsending regstreeks op die internet beluister.Tegenhanger van 'fastfood': Slowfood, Wereldwijde Organisatie voor het Behoud van Culturele Culinaire Veelzijdigheid, ter Ere van de Smaak


Luister hier regstreeks na Afrikaner Boeremusiek!

'The Afrikaners; Biography of a People', door Hermann Giliomee: 698 bladzijden geschiedkundig en cultureel leesgenot. Bestel dit belangwekkende boek nu!

BVN; de wereldwijde Nederlandstalige satellietzender voor Vlaanderen en Nederland - en dus ook vir Suid-Afrika!

Terug naar Boven - Terug Boontoe
Laas bygewerk op:  Dinsdag 11 Maart 2014


Vandag is:E-pos/e-post: roepstem@hotmail.com
Selfoon / nul-zesje: (+31)(0)6-28530402

Voorschoten; Nederland, 1999-2014


eXTReMe Tracker